Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Bezpieczna firma i bezpieczeństwo w biznesie – debata w Hucie Stalowa Wola S.A

W dniu 27 czerwca w Hucie Stalowa Wola, miała miejsce debata  z udziałem przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. Rozważania, wymiana doświadczeń i opinii  dotyczyła kwalifikacji niezbędnych dla pracowników w firmach odpowiedzialnych za realizacje działań związanych z bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo podmiotów i instytucji to szczególnie ważny temat w dobie nasilenia znanych  i nieprzewidywalnych  zagrożeń dal wszystkich sektorów.  W debacie próbowano udzielić odpowiedzi na pytanie: Jakich kompetencji potrzeba, by sprostać obecnie i w przyszłości wyzwaniom, szansom i zagrożeniom celem wzmacniania odporności przedsiębiorstw?  

Jako Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP prezentowaliśmy stanowisko, że to jakość zarządzania w obszarze bezpieczeństwa organizacji może przesądzić o przetrwaniu i rozwoju biznesu.  W śród grona ekspertów i zaproszonych gości głos zabrali min. dr Michał Stępiński, Piotr Papis, Sebastian Koć, Michał Derda. 

Dziękujemy Huta Stalowa Wola S.A./HSW S.A. SA i Polskiemu Forum Biznesu Związek Pracodawców za współorganizację wydarzenia.

Źródło: Polskie Forum Biznesu Związek Pracodawców