Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Analiza Informacji

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do usprawnienia procesu wykrywania nadużyć i nieprawidłowości oraz zarządzania komórkami odpowiedzialnymi w organizacji za bezpieczeństwo wewnętrzne w obszarach kontroli, audytu i compliance.

Udział w szkoleniu nie wiąże się z żadnymi warunkami wstępnymi i umiejętności ww. obszarze. Szczegółowe informacje przedstawiamy w regulaminie i programie kursu. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie skanu na e-mail Stowarzyszenia.