Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Kurs „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji” jest unikalną odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe. Treści prezentowane są przez trenerów reprezentujących odmienne doświadczenia i perspektywę, dzięki czemu możliwe jest holistyczne ujęcie tematu. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji uczestników szkolenia poprzez zapoznanie ich z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, istotnymi wymaganiami z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktycznym sposobem zarządzania audytem wewnętrznym bezpieczeństwa informacji w organizacji.