Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Zarządzanie bezpieczeństwem prawnym w organizacji

Kwalifikacja adresowana jest do specjalistów ds. bezpieczeństwa
oraz wyższej i średniej kadry kierowniczej zainteresowanej
uzyskaniem i potwierdzeniem kompetencji w zakresie zarządzania
bezpieczeństwem prawnym w organizacji. Kwalifikacja może być
atrakcyjna dla pracowników sektora publicznego i prywatnego
pragnących posiąść przekrojową, podstawową wiedzę na temat
bezpieczeństwa prawnego podmiotów.