Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

W ramach projektu „Bezpieczna firma” wraz z GMP Defence oraz Polskie Forum Biznesu Związek Pracodawców przedstawiamy kolejne przedsięwzięcie edukacyjne wzmacniające odporność organizacji — szkolenie „Zatrzymanie w firmie”. Kurs będzie koncentrował się na omówieniu działań, jakie należy podjąć w przypadku, gdy w firmie dojdzie do zatrzymania przez funkcjonariuszy organów ścigania (Policji i innych służb) osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Uczestnicy szkolenia poznają […]

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP i GMP Defence z dumą prezentują kolejną nadawaną przez siebie cyfrową odznakę „Budowanie odporności organizacji na zagrożenia terrorystyczne”. Zapraszamy specjalistów ds. bezpieczeństwa w firmach oraz średnią i wyższą kadrę kierowniczą do udziału w szkoleniach i/lub potwierdzenia swoich kompetencji w tym obszarze. Wydarzenia z ostatnich dziesięcioleci spowodowały, iż państwa, nawet te niedotknięte […]

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP i GMP Defence zapraszają zarządy organizacji i najwyższe kierownictwo na szkolenie poświęcone bezpieczeństwu informacji w firmie. Szkolenie jest częścią programu realizowanego w partnerstwie z Polskie Forum Biznesu Związek Pracodawców „Bezpieczna firma”.Szkolenie będzie koncentrowało się na praktycznych aspektach ochrony informacji i dokumentów, w szczególności w trakcie prowadzonych rozmów handlowych podroży zagranicznych bądź pobytu w hotelu.Uczestnicy szkolenia […]

W obliczu narastającego zjawiska cyberataków na przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP opracowało unikalny program szkoleniowy „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji”. Kurs przeznaczony jest dla kadry kierowniczej organizacji publicznych i prywatnych. Więcej szczegółów na naszej stronie. Zapraszamy do udziału! Najbliższa edycja już od 11 lutego 2023! Kurs może kończyć się egzaminem i uzyskaniem cyfrowej […]

W ramach koalicji na rzecz pomocy Ukrainie tj. Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP, GRODNO, IPA, GNP Defence,  oraz przy udziale partnerów z Wielkiej Brytanii firmy Appliancesedirect zorganizowało kolejny transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy.  W październiku wysłaliśmy kolejną transzę pomocy humanitarnej zawierającą najistotniejsze wyposażenie i środki niezbędne do egzystencji ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych przez okres zimowy.  Przesłane produkty […]

Z inicjatywy Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (SEBRP) we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniczny Uzbrojenia (WITU) w Zielonce zorganizowana została międzynarodowa konferencja pt. Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego „Snajper” 2022. Na konferencję zaproszone zostały podmioty i organizacje krajowe i międzynarodowe. WITU stało się miejscem, gdzie odbywają się konferencje „Snajper” i właśnie na jego terenie miały miejsce […]

W dniu 27 czerwca w Hucie Stalowa Wola, miała miejsce debata  z udziałem przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. Rozważania, wymiana doświadczeń i opinii  dotyczyła kwalifikacji niezbędnych dla pracowników w firmach odpowiedzialnych za realizacje działań związanych z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo podmiotów i instytucji to szczególnie ważny temat w dobie nasilenia znanych  i nieprzewidywalnych  zagrożeń dal wszystkich sektorów.  W debacie próbowano udzielić odpowiedzi na […]

9 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP wzięło udział w zorganizowanej przez Polskie Forum Biznesu-Związek Pracodawców debacie na temat kształcenia liderów w organizacji. Kluczowe punkty debaty sprowadzały się do udzielania odpowiedzi na pytanie czego i jak (nie) uczyć menedżerów? W sposób szczególny dyskusji poddano zagadnienia dotyczące kompetencji, których wymaga od liderów współczesna rzeczywistość. Wydarzenie w unikatowy sposób połączyło […]

W dniu 08 czerwca 2022 roku, w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP. Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP reprezentowane przez Jerzego Niemyjskiego i dr Michała Stępińskiego przedstawiło członkom Rady potrzebę wprowadzenia analogicznych rozwiązań w zakresie rekonwersji funkcjonariuszy służb mundurowych do tych obowiązujących w siłach Zbrojnych RP. Przedstawiony temat stanowi jeden […]