Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Budowanie zdolności organizacji wobec wyzwań i zagrożeń w obszarze obronności państwa

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP zaprasza do udziału w szkoleniu Budowanie zdolności organizacji wobec wyzwań i zagrożeń w obszarze obronności państwa. 14-godzinny kurs skierowany jest do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji w tym specjalistów ds. bezpieczeństwa, średniej i wyższej kadry kierowniczej. Szkolenie ma na celu: 

  • uzupełnienie kompetencji w zakresie realizacji zadań obronnych,
  • podkreślenie wagi współpracy pomiędzy podmiotami i/lub wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania obronne,
  • nabycie kompetencji do metodycznej weryfikacja procedur i planów dotyczących obronności. 

Udział w szkoleniu nie wiąże się z żadnymi warunkami wstępnymi i umiejętności ww. obszarze. Szczegółowe informacje przedstawiamy w regulaminie i programie kursu. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie skanu na e-mail Stowarzyszenia.