Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Proces planowania – narzędzia MDMP

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu kluczowych czynników wpływających na proces planowania oraz jego uwarunkowań w przypadku komfortu, jak i deficytu czasowego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą Military Decision Making Process (MDMP), służącą planowaniu działań oraz podejmowaniu decyzji.

Biznes praktycznie od zawsze wykorzystuje metody stosowane w wojsku do usprawniania procesów związanych z zarządzaniem i dowodzeniem.  

Oferowane szkolenie koncentruje się na metodzie MDMP wykorzystując doświadczenia jednostek specjalnych w tym zakresie.