Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Zarządzanie ciągłością działania w organizacji

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do wyższej i średniej kadry kierowniczej zainteresowanej uzyskaniem i potwierdzeniem kompetencji w zakresie budowania odporności organizacji na zagrożenia związane z utrzymaniem ciągłości działania. Kwalifikacja może być atrakcyjna dla pracowników sektora publicznego i prywatnego, pragnących posiąść przekrojową, podstawową wiedzę na temat ciągłości działania organizacji, obowiązujących regulacji prawnych i rozwiązań branżowych w tym obszarze, budowania, wdrażania i funkcjonowania systemu zachowania ciągłości działania w organizacji.