Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Budowanie odporności organizacji na zagrożenia terorrystyczne

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP zaprasza do udziału w szkoleniu Budowanie odporności organizacji na zagrożenia terrorystyczne. 16-godzinny kurs skierowany jest do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji w tym specjalistów ds. bezpieczeństwa, średniej i wyższej kadry kierowniczej. 

Kursu pozwala spojrzeć na kluczowe elementy i aspekty budowania odporności organizacji na zagrożenia terrorystyczne. 

Udział w szkoleniu nie wiąże się z żadnymi warunkami wstępnymi i umiejętności ww. obszarze. Szczegółowe informacje przedstawiamy w regulaminie i programie kursu. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie skanu na e-mail Stowarzyszenia.