Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Kurs Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w Organizacji

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP zaprasza do udziału w szkoleniu Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w Organizacji. 28-godzinny kurs skierowany jest do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji w tym cyberbezpieczeństwo oraz osób, które przygotowują się do pełnienia tej funkcji. Szkolenie dostarcza przekrojowej wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa, procedur oraz zarządzania nim w administracji centralnej, samorządowej lub przedsiębiorstwach. Udział w szkoleniu nie wiąże się z żadnymi warunkami wstępnymi i umiejętności ww. obszarze. Szczegółowe informacje przedstawiamy w regulaminie i programie kursu. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie skanu na e-mail Stowarzyszenia.