Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Cykl spotkań „Bezpieczna Firma”

Stan wyjątkowy w wąskim pasie północno – wschodniej Polski, potężne wichury z trąbami powietrznymi, braki w dostawach prądu, pożary i wybuchy w zakładach produkcyjnych, ataki hakerskie na konta mailowe, podsłuchy rozmów telefonicznych, realne zagrożenie wojną… Czy na pewno problemy nam odległe?… 


Niezwykle dynamiczna sytuacja geopolityczna ostatnich tygodni i miesięcy, jak również zaistniałe wydarzenia życia politycznego i publicznego coraz częściej zmuszają nas do refleksji nad kwestią bezpieczeństwa, zarówno w ujęciu międzynarodowym, jak i w znaczeniu bezpieczeństwa wewnętrznego, oznaczającego między innymi bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne, a także ochronę ciągłości i gwarancję odpowiednich standardów funkcjonowania naszych przedsiębiorstw. 
Czy organizacje, którymi zarządzamy, są przygotowane na odparcie zagrożenia militarnego, ekologicznego, energetycznego, fizycznego, cybernetycznego, teleinformatycznego…? Jak poruszać się po różnych sferach zintegrowanego zarządzania kryzysowego i trwale zapisać dbałość o bezpieczeństwo zasobów w kodzie genetycznym naszych firm i instytucji?
Na wiele z powyższych pytań trudno udzielić trafnych odpowiedzi bez eksperckiego wsparcia.
Dlatego Polskie Forum Biznesu zawiązało partnerstwo ze Stowarzyszeniem Ekspertów Bezpieczeństwa RP – organizacją wspierającą naszych członków w obszarze wzmacniania bezpieczeństwa, m.in. w podnoszeniu wiedzy na temat zapobiegania zagrożeniom i reagowania w przypadku ich identyfikacji, wzmacnianiu efektywności zarządzania kryzysowego organizacji, czy też zwalczaniu cyberprzestępczości. Dzięki zawiązanej współpracy możemy zaoferować naszym przedsiębiorcom wsparcie merytoryczne w oparciu o najwyższe standardy i z jednego z najbardziej wiarygodnych i uznanych źródeł w Polsce.
Niebawem pod auspicjami PFB oraz SEB RP odbędą się pierwsze spotkania w ramach cyklu „Bezpieczna Firma”, a już dziś zachęcamy do skorzystania ze szkoleń, warsztatów czy audytów bezpieczeństwa, realizowanych bezpośrednio w przedsiębiorstwach z udziałem i przy wsparciu doświadczonych ekspertów.