Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Debata dotycząca kształcenia menadżerów przyszłości

9 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP wzięło udział w zorganizowanej przez Polskie Forum Biznesu-Związek Pracodawców debacie na temat kształcenia liderów w organizacji. Kluczowe punkty debaty sprowadzały się do udzielania odpowiedzi na pytanie czego i jak (nie) uczyć menedżerów? W sposób szczególny dyskusji poddano zagadnienia dotyczące kompetencji, których wymaga od liderów współczesna rzeczywistość. Wydarzenie w unikatowy sposób połączyło wiedzę praktyków i przedstawicieli nauki. 

Źródło: https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=kszta%C5%82cenie