Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Z ogromnym entuzjazmem przekazujemy Państwu informację o ważnym kroku, jaki podjęliśmy w realizacji naszych celów. Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej zawarło trójstronne porozumienie z Collegium Balticum – Akademią Nauk Stosowanych oraz Polskim Forum Biznesu – Związkiem Pracodawców. W efekcie owocnej współpracy, mamy zaszczyt ogłosić uruchomienie pierwszych w Polsce wyjątkowych studiów podyplomowych o profilu menedżerskim, noszących tytuł […]

Za nami VIII edycja międzynarodowej konferencji Snajper. Gościliśmy osiemnastu wystawców i ponad dwustu uczestników. Wiele ciekawych rozmów nawiązanych kontaktów, nowych rozwiązań, wniosków. W szczególności pragniemy podziękować GMP Defence za wsparcie procesu organizacji konferencji oraz wszystkim obecnym do zobaczenia w przyszłym roku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowego szkolenia z zakresu analizy informacji. Jest to unikalna propozycja na rynku, wspierająca przedsiębiorstwa w procesach wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom. Kurs kończy się uzyskaniem cyfrowej odznaki.

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich” to wydarzenie którego celem była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i prac rozwojowych w zakresie rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących kształtowaniu i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich. Na konferencji przedstawiliśmy temat: Nowoczesne formy kształcenia dla bezpieczeństwa.  W prelekcji przedstawiono nasze projekty edukacyjne z podkreśleniem nowoczesnej formy poświadczania kompetencji uczestnika […]

Zachęcamy do udziału w naszym nowym szkoleniu z cyklu Bezpieczna Firma. Tym razem zapraszamy do podniesienia kompetencji dotyczących planowania z wykorzystaniem narzędzia Military Decision Making Process. Podstrona szkolenia

W ramach projektu „Bezpieczna firma” wraz z GMP Defence oraz Polskie Forum Biznesu Związek Pracodawców przedstawiamy kolejne przedsięwzięcie edukacyjne wzmacniające odporność organizacji — szkolenie „Zatrzymanie w firmie”. Kurs będzie koncentrował się na omówieniu działań, jakie należy podjąć w przypadku, gdy w firmie dojdzie do zatrzymania przez funkcjonariuszy organów ścigania (Policji i innych służb) osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Uczestnicy szkolenia poznają […]

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP i GMP Defence z dumą prezentują kolejną nadawaną przez siebie cyfrową odznakę „Budowanie odporności organizacji na zagrożenia terrorystyczne”. Zapraszamy specjalistów ds. bezpieczeństwa w firmach oraz średnią i wyższą kadrę kierowniczą do udziału w szkoleniach i/lub potwierdzenia swoich kompetencji w tym obszarze. Wydarzenia z ostatnich dziesięcioleci spowodowały, iż państwa, nawet te niedotknięte […]

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP i GMP Defence zapraszają zarządy organizacji i najwyższe kierownictwo na szkolenie poświęcone bezpieczeństwu informacji w firmie. Szkolenie jest częścią programu realizowanego w partnerstwie z Polskie Forum Biznesu Związek Pracodawców „Bezpieczna firma”.Szkolenie będzie koncentrowało się na praktycznych aspektach ochrony informacji i dokumentów, w szczególności w trakcie prowadzonych rozmów handlowych podroży zagranicznych bądź pobytu w hotelu.Uczestnicy szkolenia […]

W obliczu narastającego zjawiska cyberataków na przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP opracowało unikalny program szkoleniowy „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji”. Kurs przeznaczony jest dla kadry kierowniczej organizacji publicznych i prywatnych. Więcej szczegółów na naszej stronie. Zapraszamy do udziału! Najbliższa edycja już od 11 lutego 2023! Kurs może kończyć się egzaminem i uzyskaniem cyfrowej […]