Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

76 rocznica Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych i egzystencjalnych wydarzeń w życiu naszego kraju. Powstanie było trwającym ponad dwa miesiące heroicznym wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Wartość powstania jest niemierzalna pomimo bilansu strat. W czasie walki wojsko i ludność cywilna oddali życie i zdrowie. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego oraz ciężkich warunków bytowo – sanitarnych  zginęło od 150 – 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Pamiętając o tamtych dniach zachęcamy Państwa, jako Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP, do refleksji i zapoznania się z  archiwum historii mówionej, dostępnym na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.

https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej.html