Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Podsumowanie konferencji „Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa 2020″

W środę  16 grudnia  2020 r. w formule online odbyła się konferencja „Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa 2020″. W tym wyjątkowym dniu eksperci podzieli się z Państwem najnowszymi doniesieniami na tematy, takie jak: 

  • Państwo w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa – szanse i zagrożenia;
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i jego dylematy;
  • Nowe technologie i ich innowacyjne zastosowania a bezpieczeństwo państwa;
  • Przegląd kierunków i światowych tendencji rozwoju nowych systemów uzbrojenia i środków bojowych;
  • Przegląd nowoczesnych sposobów eksploatacji i sterowania jakością zasobów uzbrojenia i środków bojowych.

Głównym celem konferencji była szeroka prezentacja dorobku naukowego oraz opinii ekspertów krajowego zaplecza naukowo-badawczego w zakresie transgranicznych wyzwań bezpieczeństwa, dyskusja na temat kierunków rozwoju trendów dotyczących: strategicznych szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, innowacyjnych systemów uzbrojenia i technologii bezpieczeństwa, a także integracja środowisk naukowych, eksperckich, formacji mundurowych, cywilnych i przemysłowych. Dziękujemy, że tak licznie w formie online byliście Państwo z nami.

Zapraszamy do udziału oraz śledzenia naszych przedsięwzięć w 2021 roku.

https://www.securex.pl/pl