Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Bezpieczeństwo Informacji — szkolenie dla zarządów

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP i GMP Defence zapraszają zarządy organizacji i najwyższe kierownictwo na szkolenie poświęcone bezpieczeństwu informacji w firmie. Szkolenie jest częścią programu realizowanego w partnerstwie z Polskie Forum Biznesu Związek Pracodawców „Bezpieczna firma”.
Szkolenie będzie koncentrowało się na praktycznych aspektach ochrony informacji i dokumentów, w szczególności w trakcie prowadzonych rozmów handlowych podroży zagranicznych bądź pobytu w hotelu.
Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje dokumentów podlegających ochronie prawnej, zasady odpowiedzialności osobistej za naruszenie ochrony poszczególnych typów dokumentów, jak również praktyczne sposoby przeciwdziałania ryzyku ujawnienia treści posiadanych informacji.
Praktyczne aspekty ochrony informacji odnosić się będą do ochrony danych wrażliwych przetwarzanych w różnych formach, na nośnikach tradycyjnych oraz elektronicznych.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak działać w nowoczesnym ekosystemie informatycznym, zyskają świadomość istnienia socjotechnik oraz zagrożeń z tym związanych, poznają zasady naruszenia ochrony danych i sposoby zapobiegania im. Przedstawione zostaną również „case studies” incydentów bezpieczeństwa, które wpływały na stopień ochrony przetwarzanych danych wrażliwych.
Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi analizy informacji w ujęciu kontrwywiadu biznesowego, jak również elementami komunikacji i negocjacji.