Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Bezpieczeństwo informacji – warto o nie zadbać

Bezpieczeństwo informacji – warto o nie zadbać

Bez bezpieczeństwa organizacji tracimy wiarygodność…
Coraz częściej pojawiają się kwestie dotyczące obszarów, wcześniej nieidentyfikowanych przez przedsiębiorców. Słyszymy o danych osobowych, RODO, cyberbezpieczeństwie, bezpieczeństwie informacji, KRI czy ISO. Wszystkie obszary związane z bieżącą działalnością podmiotów dotyczą bezpieczeństwa organizacji i ściśle wiążą się z jej wiarygodnością.
Jednym z kluczowych aspektów jest bezpieczeństwo informacji. Nie chcemy przecież, aby szczegóły naszych projektów poznała konkurencja. Nie chcemy, aby dane kontaktowe naszych klientów wpadły w ręce osób niepowołanych. Nie chcemy również płacić kar za nieprzestrzeganie przepisów i narażać się na kontrole spowodowane np. utratą danych osobowych.
Zrozumienie bezpieczeństwa informacji to już połowa drogi do sukcesu….
W zrozumieniu zakresu bezpieczeństwa informacji mogą pomóc atrybuty bezpieczeństwa, wśród których wyróżniamy:
· poufność – oznacza, że informacja nie jest dostępna dla nieautoryzowanych osób, podmiotów lub procesów,
· autentyczność – oznacza, że tożsamość podmiotu lub zespołu jest taka jak deklarowano,
· dostępność – daje możliwość wykorzystania w danym czasie przez osobę, która ma do tego prawo,
· integralność – ta właściwość oznacza, że informacje nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
· integralność systemowa – właściwość umożliwiająca systemowi realizację zamierzonej funkcji w nienaruszony przez nieautoryzowane manipulacje sposób,
· rozliczalność – oznacza, że działania podmiotu np. użytkownika mogą być mu przypisane,
· niezawodność – spójne, zamierzone zachowanie i skutki.
Użytkownik lub właściciel informacji powinien sam zadecydować, jakie atrybuty bezpieczeństwa są ważne dla jego informacji i zastosować wszelkie możliwe działania w celu ich zabezpieczenia.

Drugą połową będzie wdrożenie właściwych rozwiązań….
Drogi do zgodności i bezpieczeństwa bywają kręte, trudne i niezrozumiałe. Często zmieniające się regulacje prawne i technologie niosą kolejne wyzwania. Dlatego też warto w odpowiednim momencie skorzystać z porad i wsparcia profesjonalistów. W Stowarzyszeniu Ekspertów Bezpieczeństwa RP angażujemy się w rozwiązywanie problemów, dzielimy się wiedzą, czy też wskazujemy specjalistów, którzy mogą wspomóc budowanie systemów bezpieczeństwa w organizacji.

Przemysław Chąciak
Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP