Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Budowanie odporności organizacji na zagrożenia terrorystyczne

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP i GMP Defence z dumą prezentują kolejną nadawaną przez siebie cyfrową odznakę „Budowanie odporności organizacji na zagrożenia terrorystyczne”. Zapraszamy specjalistów ds. bezpieczeństwa w firmach oraz średnią i wyższą kadrę kierowniczą do udziału w szkoleniach i/lub potwierdzenia swoich kompetencji w tym obszarze. Wydarzenia z ostatnich dziesięcioleci spowodowały, iż państwa, nawet te niedotknięte falami aktów terrorystycznych (w tym Polska), wprowadzają regulacje zmierzające do zapobiegania temu zjawisku i minimalizowania jego skutków. Rozwiązania prawne nakładają na przedsiębiorców określone obowiązki w tym zakresie, chociażby zadania do realizacji w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych czy związane z uzgodnieniem załącznika antyterrorystycznego do planu obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie. Jednocześnie do kanonu zasad bezpieczeństwa w organizacji weszły szkolenia i procedury z zakresu reagowania na zamach terrorystyczny, a znajomość tych zagadnień jest oczekiwana od osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji.

Więcej informacji w zakładce kształcenie lub bezpośrednio