Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Eksperci Bezpieczeństwa i Światowe Dni Młodzieży

Głównymi wydarzeniami wchodzącymi w zakres przedsięwzięcia było Tymczasowe Pole Biwakowe – Pobiednik na terenie Aeroklubu Krakowskiego (26.07 – 02.08.2016r., ok 12 000 pielgrzymów) oraz Spotkanie Powołaniowe w Campus Misericordiae w Brzegach (ok. 150 000 pielgrzymów). Mając na względzie potencjalne zagrożenia związane z tymi wydarzeniami, Stowarzyszenie opracowało koncepcję związaną m.in. z analizą ryzyka wystąpienia zdarzeń i sytuacji kryzysowych, sposobami reagowania na wystąpienie zagrożeń, szacowaniem sił i środków potrzebnych i będących w dyspozycji organizatora oraz zasad współpracy z odpowiednimi służbami.

Nasze działania zrealizowane zostały przy współudziale Policji oraz innych podmiotów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wspieraliśmy i uzupełnialiśmy podmioty państwowe w zakresie takich działań jak ochrona życia i zdrowia uczestników ŚDM, sprawną organizację a także zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach gdzie przebywali pielgrzymi. Eksperci ze Stowarzyszenia przeprowadzili szkolenia dla Wolontariatu i Służb Medycznych. Zakres szkolenia obejmował teorię i część praktyczną z wykorzystaniem fantomów. Łącznie wzięło w nim udział 1500 Wolontariuszy Drogi Neokatechumenalnej (w tym 60 lekarzy i ratowników medycznych).

W Pobiedniku Wielkim czuwaliśmy nad bezpieczeństwem 12 tysięcy pielgrzymów z diecezji radomskiej, płockiej oraz grup ze wspólnot neokatechumenalnych. W wieży kontroli lotów na terenie Aeroklubu utworzyliśmy centrum dowodzenia, skąd kierowaliśmy działaniami podległych służb i koordynowaliśmy działania z podmiotami porządku publicznego. Nie ominęły nas sytuacje kryzysowe. W trakcie powrotów pielgrzymów z niedzielnej mszy św. z papieżem Franciszkiem z Brzegów, rozpętała się nawałnica. Część namiotów została zniszczona i dla około 1,5 tys. osób trzeba było szukać innego miejsca schronienia.
W organizacji przeniesienia pielgrzymów pomagały władze gminy i strażacy z pięciu jednostek OSP Igołomia Wawrzeńczyce oraz Policjanci z KP Słomniki. Dla poszkodowanych znalazły się miejsca w halach klubów sportowych i szkole w Tropiszowie. Mimo, że przeszło kilka burz nad nami i zmęczenie dawało się we znaki, to obraz Światowych Dni Młodzieży, który poszedł w świat był zdecydowanie pozytywny.

 

Krótka relacja z Drona

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”Światowe Dni Młodzieży”]