Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

I Międzynarodowa Konferencja „Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER 2014”.