Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

I Międzynarodowa Konferencja SNAJPER 2014

W dniach 2 – 4 czerwca 2014, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP wraz z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, zorganizowało I Międzynarodową Konferencję „Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER 2014”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji – Pan nadinspektor dr Marek DZIAŁOSZYŃSKI Celem konferencji była wymiana poglądów i opinii na temat roli działań specjalnych w umacnianiu bezpieczeństwa narodowego. Spotkanie poświęcono roli i zadaniom snajperów w sytuacjach kryzysowych w kraju i za granicą. W trakcie konferencji omówiono następujące kwestie: – prognozy i światowe tendencje rozwojowe w zakresie szkolenia i wyposażenia strzelców/snajperów; – aktualny stan i potrzeby Sił Zbrojnych, Policji oraz służb specjalnych w zakresie szkolenia i wyposażenia strzelców/snajperów; – stan prawny w zakresie użycia strzelców/snajperów w czasie pokoju w Polsce i na świecie; – wymiana wiedzy oraz doświadczenia strzelców/snajperów jednostek specjalnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się towarzyszące konferencji warsztaty, które poprowadził światowej sławy ekspert w dziedzinie balistyki dr Lyman Hazelton z USA. Jako organizatorzy Konferencji z niewątpliwą satysfakcją przyjęliśmy fakt gremialnego uczestnictwa w wydarzeniu przedstawicieli polskich i zagranicznych jednostek specjalnych. Z uwagi na wyjątkowo duże zainteresowanie problematyką Działań Specjalnych w aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego, celem Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP staje się wprowadzenie tego typu konferencji na stałe do kalendarza wydarzeń pro obronnych.