Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

II Międzynarodowa Konferencja „Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER 2015”.