Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

III Międzynarodowa Konferencja Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER 2016

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP wraz z Wojskowym Instytutem Technicznym zorganizowało Międzynarodową Konferencję „Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER 2016”. Konferencja skierowana była do czynnych żołnierzy, operatorów i funkcjonariuszy jednostek zajmujących się zagadnieniami związanymi ze strzelaniem precyzyjnym. Uczestnikami trzeciej edycji byli czynni żołnierze i funkcjonariusze z Polski jak i goście z zagranicy. Do udziału w Konferencji przystąpili przedstawiciele przemysłu związanego z produktami dedykowanymi dla snajperów i strzelców wyborowych. Obecni byli również goście ze świata nauki. Głównym zamierzeniem organizatorów Konferencji było zintegrowanie tych środowisk pod kątem wzajemnej wymiany doświadczeń od strony naukowo-technicznej do odbiorców końcowych – snajperów. Tegoroczne wydarzenia obejmowały wykłady, prezentacje teoretyczne, jak również pokazy praktyczne na strzelnicy. Nie zabrakło też czasu na pierwsze podsumowania i wnioski związane z kończącą się już Konferencją.