Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Innowacyjne Partnerstwo na Rzecz Bezpieczeństwa: Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Wprowadza Unikalne Studia Podyplomowe

Z ogromnym entuzjazmem przekazujemy Państwu informację o ważnym kroku, jaki podjęliśmy w realizacji naszych celów. Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej zawarło trójstronne porozumienie z Collegium Balticum – Akademią Nauk Stosowanych oraz Polskim Forum Biznesu – Związkiem Pracodawców. 
W efekcie owocnej współpracy, mamy zaszczyt ogłosić uruchomienie pierwszych w Polsce wyjątkowych studiów podyplomowych o profilu menedżerskim, noszących tytuł „Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji”. Oferowany program będzie umożliwiał zdobycie mikropoświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. 
Polskie Forum Biznesu, jako istotny partner w tym projekcie, objęło patronatem niniejsze przedsięwzięcie edukacyjne. 
Studia skierowane będą zarówno do przedstawicieli służb mundurowych, jak i kandydatów cywilnych. Szczegółowe informacje na temat nowo uruchomionego kierunku studiów podamy niebawem. 
Cieszymy się, iż możemy przyczyniać się do rozwoju bezpieczeństwa w naszym kraju, i z niecierpliwością oczekujemy na efekty naszej współpracy.