Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Konferencja Naukowo Praktyczna „Praktyczne i teoretyczne uwarunkowania wykorzystania strzelca wyborowego w działaniach służb porządku publicznego”.

Współczesny terroryzm stanowi zagrożenie o charakterze globalnym, a Polska, jako uczestnik międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej, w coraz większym stopniu narażona jest na potencjalny atak.. W coraz częściej spotykanych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia osób uprowadzonych przez terrorystów, niezbędne może okazać się wykorzystanie strzelca wyborowego i oddanie przez niego tzw. strzału ratunkowego, strzału w kierunku napastnika w taki sposób, aby uratować bezpośrednio zagrożone życie ofiary. Z uwagi na złożoność tematu oraz bardzo duże zainteresowanie środowiska, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP, pod patronatem Komendanta Głównego Policji, w dniach 26 – 28 październik 2015 roku, zorganizowało Konferencję Naukowo Praktyczną, której tematem były „Praktyczne i teoretyczne uwarunkowania wykorzystania strzelca wyborowego w działaniach służb porządku publicznego”. W organizacji przedsięwzięcia Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa zostało wsparte przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Zajęcia praktyczne zostały poprzedzone szeregiem wykładów, w trakcie których przedstawiciele świata nauki oraz praktycy, operatorzy policyjnych i wojskowych jednostek specjalnych, poddali analizie akty prawne regulujące użycie strzelca wyborowego. Z niewątpliwą satysfakcją należy odnotować kilka wystąpień: – Pana insp. dr Michała Stępińskiego, Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz Pana ppłk. dr Cezariusza Sońty z Wojskowej Akademii Technicznej, którzy przedstawili dylematy związane z zasadami użycia broni palnej w formule strzału ratunkowego i „strzału na rozkaz”. – Pana nadkom. dr J. Radosława Truchana, Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który omówił realizację zadania badawczego –„reagowanie podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej, materiałów niebezpiecznych i narzędzi w miejscach publicznych” jako wybrany aspekt kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. – Pana Michała Pycio, V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP, który przybliżył uczestnikom konferencji ideę Centrum Szkoleń Strzeleckich. Zajęcia teoretyczne, wsparto treningiem praktycznym w czasie, którego uczestnicy konferencji wykonali specjalistyczne strzelania na wyznaczone dystanse oraz odbyli trening taktyczny w warunkach ograniczonej widoczności w oparciu o jeden z warszawskich obiektów wielko powierzchniowych.