Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Kongres Bezpieczeństwa Sieci 2023

Jako Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP, mieliśmy zaszczyt odgrywać rolę jednego z patronów honorowych Kongresu Bezpieczeństwa Sieci, zorganizowanego przez GigaCon. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do sukcesu tego wydarzenia, które jest ważnym punktem na mapie wydarzeń branżowych w Polsce.

Spotkanie przyczynia się do budowania silniejszej i bardziej świadomej społeczności zajmującej się bezpieczeństwem sieci.

W imieniu Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP chcemy wyrazić naszą wdzięczność za możliwość bycia częścią tego znaczącego wydarzenia. Wierzymy, że współpraca i dzielenie się wiedzą są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w dynamicznie rozwijającym się świecie technologii informacyjnych.

No alt text provided for this image