Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Obchody święta Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

W dniu 27 czerwca 2019 r na terenie Ośrodka wypoczynkowego „SADYBA”   w m. (woj. wielkopolskie) odbyły się uroczyste obchody święta Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej organizowanej na szczeblu Delegatury WOP w Poznaniu. Nasze Stowarzyszenie podczas uroczystości reprezentował Wiceprezes Zarządu Jerzy Niemyjski.

Zadania, pracę oraz nadchodzące wyzwania przed którymi staje WOP przybliża nam Pan mł.bryg. Maciej Schneider:

„Z uwagi na szeroko rozumiane bezpieczeństwo w dobie coraz to większej ilości  wojsk sojuszniczych na terenie RP i w trosce o ich bezpieczeństwo również  obywateli, nawiązana współpraca pozwoli wypracować pewne rozwiązania w działaniach i stworzenie nowych wytycznych/instrukcji/procedur. Ochrona przeciwpożarowa, wspólne działa z Policją i ŻW szczególnie na terenach zamkniętych, są to działania szczególnie specyficzne i wymagające szczególnego podejścia do zagadnienia. Z uwagi na coraz większą liczbę zdarzeń realizowanych przy wspólnym udziale Policji i ŻW oraz Państwowe Straże Pożarne wymagane jest utrzymanie stałych kontaktów z ekspertami w danej dziedzinie oraz organizacja i uczestnictwo we wspólnych szkoleniach i ćwiczeniach zmierzających do pogłębienia wiedzy oraz wdrożenia nowych rozwiązań i technik podczas zdarzeń”.

Z okazji Święta Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej składamy serdeczne życzenia  Żołnierzom i pracownikom cywilnym Delegatury w Poznaniu oraz dla całej Formacji.