Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Oświadczenie Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie niesprowokowanej, bezprawnej agresji militarnej Rosji na Ukrainę

Rzeczpospolita Polska wraz z dziesiątkami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi, w szczególności Unią Europejską i NATO, potępiła niczym niesprowokowaną, bezprawną i brutalną, militarną napaść Federacji Rosyjskiej na suwerenną, niepodległą Ukrainę. Rosyjska agresja, obecnie wspierana także przez Białoruś, musi spotkać się z właściwą, mocną i skuteczną odpowiedzią społeczności międzynarodowej. 

Bezprecedensowe działania hybrydowe, poczynając od roku 2014, ukierunkowane na przejęcie części terytorium Ukrainy, dzisiaj mają oblicze inwazji militarnej – wojny z ukraińskim państwem i narodem. Wojsko rosyjskie atakuje cele cywilne, giną niewinni ludzie, niszczona jest kluczowa infrastruktura. Obrońcy miast ukraińskich bohatersko odpierają ataki wroga.

Wobec haniebnego, szaleńczego ataku Rosji na Ukrainę wyrażamy głębokie oburzenie 
i najwyższy niepokój o losy sąsiadów. Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP, które skupia byłych funkcjonariuszy służb porządku publicznego, służb specjalnych oraz żołnierzy Sił Zbrojnych RP, służących przez wiele lat Polsce, stanowczo sprzeciwia się temu zbrodniczemu aktowi agresji i deklaruje solidarność z walczącym narodem ukraińskim. 

Na wielki szacunek i uznanie zasługują obywatele Ukrainy oraz funkcjonariusze i żołnierze przeciwstawiający się napastnikom. Nasze myśli są także z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Z dumą obserwujemy aktywność Polaków wspierających mieszkańców walczącej Ukrainy i wyrażamy gotowość do pomocy z naszej strony.

W tym kontekście, należy także z szacunkiem zauważyć efektywne działania Rządu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w skomplikowanym środowisku bezpieczeństwa, w tym w wymiarze sojuszniczym i wspólnotowym. Inicjatywy obywatelskie i samorządowe podejmowane w kontekście inwazji rosyjskiej na naszego sąsiada oceniamy jako niezwykle wartościowe i potrzebne.

Wobec powyższego, podkreślając raz jeszcze brak zgody na niszczenie podstaw pokoju europejskiego, wyrażając solidarność z walczącą Ukrainą, wzywamy do wspólnego działania krajowych organizacji aktywnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, służącego wzmacnianiu odporności Polski na zagrożenia oraz budowaniu świadomości i pożądanych postaw pro-obronnych w każdej lokalnej społeczności. Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP proponuje administracji publicznej, w tym samorządowej i wszystkim chętnym wsparcie doradcze i inne profesjonalne działania służące poprawie bezpieczeństwa.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej