Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

W dniach 27-28 listopada 2017 odbyła się w hotelu Sofitel Warszawa Victoria dwudniowa konferencja dla specjalistów branży hotelowej, Hotel Trends Poland & CEE. Skupiła ona w jednym miejscu profesjonalistów i decydentów polskiego hotelarstwa – właścicieli, członków zarządów, kadrę zarządzającą największych hoteli, przedstawicieli deweloperów i inwestorów, a także dostawców najlepszych produktów i usług dla branży hotelarskiej. […]

W dniu 23 listopada br. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich miała miejsce kolejna, już VII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka zorganizowana przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, partnerem powyższego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Program konferencji obejmował problematykę zaginięć osób dorosłych i dzieci, która dotyczyła aspektów: legislacyjnych, społecznych, technologicznych, psychologicznych. Wykłady dotyczyły między […]

W tym roku w październiku ruszyła kolejna, już piąta edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (EuropeanCyber Security Month – ECSM). Podczas kampanii prezentowane są projekty oraz inicjatywy realizowane w krajach europejskich, związane zarówno z propagowaniem wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu jak i rozwojem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Kampania ma na celu szerzenie świadomości wśród obywateli oraz […]

W dniu 08 września 2017 przed Grobem Policjanta Polskiego, usytuowanego na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyły się obchody ku czci pomordowanych, poległych i zaginionych policjantów II RP. Każdego roku, we wrześniu spotkania te są organizowane przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Reprezentantem uczestniczącym w uroczystości był Pan dr […]

W spotkaniu, które uroczyście otworzył insp. dr Rafał Batkowski, Dyrektor BMWP KGP i płk. dr inż. Jacek Borkowski, Dyrektor WITU, wzięło udział około 80-ciu przedstawicieli, w tym oprócz organizatorów osoby reprezentujące: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, Biuro Kryminalnego KGP, Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendę Stołeczną Policji, Komendę Powiatową Policji w Wołominie, Komendę Powiatową Policji w Legionowie, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, Akademię Marynarki Wojennej oraz sektor pozaresortowy związany z bezpieczeństwem.

To już czwarta edycja, cieszącej się ogromnym zainteresowaniem konferencji. Wzorem lat ubiegłych i tym razem wydarzenie było skierowane do czynnych operatorów służb specjalnych, a w szczególności strzelców wyborowych oraz aktywnych instruktorów strzelectwa w ramach służb specjalnych. Głównym celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i rozwiązań technologicznych mających wpływ na prowadzenie współczesnych działań specjalnych. W […]

W dniach 23-24.05.2017 r., w Zielonce, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji oraz Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji zorganizowało konferencję pt. „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie poszukiwań osób zaginionych oraz doskonalenie umiejętności Policji w […]

W spotkaniu, które uroczyście otworzył insp. dr Rafał Batkowski, Dyrektor BMWP KGP i płk. dr inż. Jacek Borkowski, Dyrektor WITU, wzięło udział około 80-ciu przedstawicieli, w tym oprócz organizatorów osoby reprezentujące: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, Biuro Kryminalnego KGP, Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji […]

Współczesny terroryzm stanowi zagrożenie o charakterze globalnym, a Polska, jako uczestnik międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej, w coraz większym stopniu narażona jest na potencjalny atak.. W coraz częściej spotykanych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia osób uprowadzonych przez terrorystów, niezbędne może okazać się wykorzystanie strzelca wyborowego i oddanie przez niego tzw. strzału ratunkowego, strzału w kierunku napastnika w taki sposób, […]

Komitet Organizacyjny Drogi Neokatechumenalnej zwrócił się do podmiotu pozapaństwowego, jakim jest Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (w 2015r.) z wnioskiem o pomoc w organizacji pobytu pielgrzymów Wspólnoty w ramach Światowych Dni Młodzierzy Kraków 2016. Zakres działań obejmował główne zagadnienia bezpieczeństwa oraz współpracę z podmiotami państwowymi.