Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Ponowna transza wsparcia dla Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych na Ukrainie.

W ramach koalicji na rzecz pomocy Ukrainie tj. Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP, GRODNO, IPA, GNP Defence,  oraz przy udziale partnerów z Wielkiej Brytanii firmy Appliancesedirect zorganizowało kolejny transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy. 

W październiku wysłaliśmy kolejną transzę pomocy humanitarnej zawierającą najistotniejsze wyposażenie i środki niezbędne do egzystencji ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych przez okres zimowy. 

Przesłane produkty i pomoc są niezbędne dla przetrwania w polowych i tymczasowych miejscach noclegowych i stanowią podstawy dla ratowania życia i zdrowia osób na terenach objętych działaniami wojennymi. Pomoc została przekierowana na Lwowski Państwowy Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, który jest miejscem koncentracji naszych aktywności w obszarze pomocy humanitarnej.