Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Posiedzenie Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP

W dniu 08 czerwca 2022 roku, w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP. Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP reprezentowane przez Jerzego Niemyjskiego i dr Michała Stępińskiego przedstawiło członkom Rady potrzebę wprowadzenia analogicznych rozwiązań w zakresie rekonwersji funkcjonariuszy służb mundurowych do tych obowiązujących w siłach Zbrojnych RP. Przedstawiony temat stanowi jeden z elementów rozwiązań systemowych zmierzających do wielowymiarowego wzmacniania obszarów bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie potencjału funkcjonariuszy w stanie spoczynku. 

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci/posiedzenie-rady-do-spraw-bezpieczenstwa-i-obronnosci-,55124