Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

SEB RP na XII ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”.

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich” to wydarzenie którego celem była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i prac rozwojowych w zakresie rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących kształtowaniu i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich.

Na konferencji przedstawiliśmy temat: Nowoczesne formy kształcenia dla bezpieczeństwa.  W prelekcji przedstawiono nasze projekty edukacyjne z podkreśleniem nowoczesnej formy poświadczania kompetencji uczestnika szkolenia w formie – mikropoświadczeń , cyberodznaki . W dyskursie podjęto rozważania dotyczące problemów zarządzania bezpieczeństwem w organizacji ze wskazaniem na oczekiwania pracodawców wobec pracowników pionu bezpieczeństwa.