Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Seminarium naukowo – praktyczne nt. Reagowanie podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej, materiałów niebezpiecznych i narzędzi w miejscach publicznych.

W dniach 28 – 30 czerwca 2015 Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie współorganizowało Seminarium naukowo – praktyczne nt. reagowania podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej, materiałów niebezpiecznych i narzędzi w miejscach publicznych. Seminarium podzielono na dwa etapy. W pierwszym przeprowadzono zajęcia praktyczne, w drugim skupiono się na analizie i podsumowaniu zajęć praktycznych z dnia poprzedniego. Realizowany projekt był próbą poznania zjawiska masowego zabójstwa, procedur postępowania służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia zdarzenia z udziałem aktywnego strzelca, a także rozwiązań prawnych i organizacyjnych umożliwiających zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie aktom terroru. Celem głównym zadania było opracowanie praktycznych wniosków, które wykorzystane będą przy tworzeniu algorytmów postępowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce. Gospodarzem Seminarium był Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Pan insp. dr Rafał Batkowski. Uczestniczący w Seminarium przedstawiciele zagranicznych służb mundurowych z Niemiec – SEK Dolna Saksonia, Hiszpanii – Alfredo Vinuesa, Ukrainy – gen. prof. Walerij Sereda – Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy  wraz z delegacją i Litwy – płk. Darius Žukauskas – Komendant Wojewódzki Policji w Kownie, wraz z delegacją, podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami oraz krótko scharakteryzowali obowiązujące u nich procedury podczas sytuacji, w której uzbrojony napastnik zagraża życiu i zdrowiu wielu osób. Seminarium podsumował nadkom. dr Jarosława Truchan Dyrektor  Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WSPol w Szczytnie, który wskazał na znaczącą wartość wymiany doświadczeń w takim gronie, służącą kompleksowemu przygotowaniu policyjnych procedur. Jednym z wniosków zakończonych ćwiczeń jest to, by służby patrolowe zostały przygotowane w szerszym zakresie do natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia powodowanego przez „aktywnego strzelca”.