Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej wraz z innymi podmiotami wspiera zaatakowaną Ukrainę

Jedziemy w kierunku przejścia Dorohusk, wioząc niezbędną pomoc dla haniebnie napadniętej Ukrainy. To pierwszy transport humanitarny zorganizowany wspólnie przez partnerów, którzy postanowili wspierać sąsiadów będących w tragicznej sytuacji zagrożenia życia i braku podstawowych produktów, leków, środków opatrunkowych. 

Wyjątkowa koalicja ludzi gotowych do pomocy innym to, przede wszystkim, byli policjanci i żołnierze, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA Oddział Lublin, szefowie firm Grodno S.A., GMP Defence i członkowie Polskiego Forum Biznesu, Związku Pracodawców, a także wolontariusze – miłośnicy jazdy off-road: Warka Team.

Wieziemy, głównie, koce, apteczki i konserwy. Dzięki współpracy IPA Lublin z IPA Ukraina, środki trafiają prosto na front. To pierwszy ale nie ostatni nasz transport!

Bohaterska postawa walczących z rosyjskim okupantem mieszkańców Ukrainy zasługuje na szczególne uznanie i szacunek. Dziesięć dni ofensywy wroga na lądzie, morzu i w powietrzu nie złamało oporu sił ukraińskich i daje nadzieję na uratowanie niepodległego bytu państwowego. Siły rosyjskie stosując zakazane metody walki i zabronione środki bojowe dokonują zniszczeń w infrastrukturze cywilnej, co będzie wymagało w przyszłości wielkiego wysiłku odbudowujących. Na szczególne potępienie zasługuje prowadzenie ryzykownych działań zbrojnych na terenie elektrowni jądrowej oraz ataki na ludność cywilną, powodujące setki ofiar. 

Zbrodnie wojenne to nie tylko definicja rozważana na gruncie międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, ale rzeczywiste ludzkie tragedie. Cały wolny świat stoi za Ukrainą i wspiera jej wysiłki przeciwko agresorowi. Polska odgrywa szczególną rolę – to na naszym terytorium schronienie znalazło już ponad 800 000 obywateli Ukrainy! Polacy potrafią pomagać – każde miasto, gmina chce wspierać uchodźców wojennych i tych, którzy pozostali w Ukrainie. Wysiłki państwa polskiego, także w wymiarze wspólnotowym (UE) i sojuszniczym (NATO) oraz determinacja światowych organizacji ekonomicznych, gospodarczych, mają szansę przechylić szalę zwycięstwa na rzecz Ukraińców walczących o wolna ojczyznę. 

Tego życzymy Ukrainie!!!!!!

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP

dr Rafał Batkowski