Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Święto Wojska Polskiego- 100 rocznica Bitwy Warszawskiej

W tym roku Święto Wojska Polskiego ma wymiarszczególny ponieważ przypada w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej została stoczona Bitwa zwyczajowo nazwana „Cudem nad Wisłą”. Na pamiątkę tamtych wydarzeń ustanowiono ŚwiętoWojska Polskiego. 15 sierpnia jest dniem chwały oręża polskiego oraz dniem pamięci o żołnierzach poległych w walkach o niepodległość ojczyzny. W tym wyjątkowym dniu jako społeczeństwo winni jesteśmy pamiętać, bez względu na okres dziejowy, o żołnierzach i ich ofierze życia i krwi złożonej w imię wolności. Mundur, a szczególnie mundur Żołnierza Polskiego, jest symbolem honoru, dyscypliny oraz oddania najwyższym wartościom.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej to rdzeń struktury obronnej Państwa Polskiego. Stoją na straży suwerenności Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Polski żołnierz reprezentuje kraj w misjach zagranicznych w ramach NATO i ONZ. Siły Zbrojne RP to także istotny element w zwalczaniu klęsk żywiołowych jak również w przedsięwzięciach związanych z ratowaniem życia ludzkiego[1]

Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP pragnie złożyć najszczersze życzenia wszystkim czynnym i będącym w stanie spoczynku Żołnierzom RP.

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430).
  2. https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL