Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Szkolenie edukacyjne dla uczniów oraz podopiecznych internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

W dniu 13 grudnia 2017 roku, przedstawiciele Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP, wzięli udział w szkoleniu mającym na celu przekazanie wiedzy koniecznej do rozpoznawania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Prelekcja odbyła się dzięki osobistemu zaangażowaniu wychowawczyni Pani Elżbiety Markiewicz, która zaprosiła naszych ekspertów, Pana Michała Pycio oraz Pana Jerzego Niemyjskiego, aby zapoznali uczniów
z jednym z poważniejszych problemów współczesnego świata, ze zjawiskiem terroryzmu.

Program obejmował kilka bloków tematycznych. Omówiono sytuację ogólną na świecie, wyjaśniono pojęcia terroryzmu, zwrócono uwagę na wzrost liczby zamachów terrorystycznych i ich przyczyny, podstawy prawne dotyczące obrony koniecznej, ujęcia obywatelskiego oraz rozpoznawanie i identyfikowanie symptomów zagrożeń wraz z aspektami alarmowania zagrożeń wymagających natychmiastowej interwencji. Omówiono kwestie związane z potencjalną sytuacją zakładniczą, zapoznano uczestników szkolenia ze specyfiką działań jednostek specjalnych oraz poinformowano o konieczności właściwego zachowania w momencie przybycia podmiotów porządku publicznego. Zaakcentowano znaczenie ładunków wybuchowych a także fajerwerków jako narzędzi stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Omówiono szerzej zagadnienie ataków samobójczych, podając przykłady ostatnich zdarzeń. Przekazano informację kim jest „aktywny strzelec”, jaki jest obszar i cel jego działania, broń oraz narzędzia używane do ataku. Poinformowano jak należy zareagować na taki atak np. w placówce szkolnej.

Uczniowie mieli możliwość obejrzenia dwóch filmów, w tym filmu instruktażowego, przygotowanego przy współudziale naszych ekspertów, jak zapobiegać i reagować w przypadku ataku terrorystycznego w instytucjach użyteczności publicznej i komunikacji miejskiej. Przedstawiono w nim wzorce zachowań, które w sytuacjach ekstremalnych zwiększają szansę na przeżycie.

Wykłady i ćwiczenia praktyczne miały na celu uświadomienie młodzieży
i wzmocnienie wiedzy o zagrożeniach terrorystycznych.