Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Szkolenie edukacyjne uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie pod tytułem „Ochrona cyfrowej tożsamości w domu, życiu i pracy”

W tym roku w październiku ruszyła kolejna, już piąta edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (EuropeanCyber Security Month – ECSM). Podczas kampanii prezentowane są projekty oraz inicjatywy realizowane w krajach europejskich, związane zarówno z propagowaniem wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu jak i rozwojem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Kampania ma na celu szerzenie świadomości wśród obywateli oraz podmiotów wskazując środki ochrony w sieci poprzez edukację oraz dzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie. W związku z powyższą akcją w dniu 31 października 2017 w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Legionowie (Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Legionowie) odbyło się szkolenie edukacyjne z uczniami klas I i III.

Szkolenie pod tytułem „Ochrona cyfrowej tożsamości w domu, życiu i pracy” było wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz firmy Check Point Software Technologies, światowego lidera w dziedzinie systemów bezpieczeństwa sieciowego. Poprowadził je ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa Pan Aleksander Łapiński. W przygotowanej prezentacji, poruszono takie zagadnienia jak podstawy bezpieczeństwa czyli: obsługa haseł, przykłady wymuszeń, kradzieży tożsamości, wycieków informacji, bezpieczeństwa współpracy z portalami społecznościowymi, potencjalne niebezpieczeństwa oraz zagrożenia użytkowników mobilnych. Prezentacja została tak przygotowana, aby w jak najbardziej jasny i czytelny sposób uświadomić młodzież jak bardzo istotna jest ochrona danych, ochrona prywatności w Internecie oraz zaznajomić uczniów
z problemami, które mogą ich dotknąć w Sieci. Jak uniknąć ryzyka przechwycenia danych przez osobę niepożądaną, w jaki sposób postępować i korzystać bezpiecznie z Internetu aby nie stać się ofiarą cyberprzestępczości.

W prezentacji przedstawiono różne rodzaje przestępstw komputerowych m.in. hackerstwo, sabotaż komputerowy, oszustwo komputerowe. .Wskazano, iż podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się walka z cyberprzestępczością w Polsce jest Kodeks karny, a właściwym organem zajmującym się rozpoznawaniem, zapobieganiem, zwalczaniem cyberprzestępczości, oraz ujawnianiem i ściganiem sprawców przestępstw przy użyciu systemów i sieci komputerowych, teleinformatycznych
i telekomunikacyjnych, jest Policja, gdzie w tym celu w jej strukturach stworzono Wydziały do walki z cyberprzestępczością.

Uczniowie mogli dowiedzieć się, że za pośrednictwem Internetu,
tak jak i w  świecie rzeczywistym, popełniana jest cała gama, różnego rodzaju przestępstw, jednak nie wszyscy jego użytkownicy ze względu na niewielką świadomość zdają sobie sprawę z tego, jak łatwo można stać się ofiarą cyberprzestępczości.