Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Szkolenie – Zarządzanie ciągłością działania w organizacji

Wydarzenia z ostatnich lat pokazały, jak gwałtownie środowisko działania organizacji potrafi się zdestabilizować i jak bardzo negatywnie może to oddziaływać na możliwość osiągania celów działania podmiotów gospodarczych. Szczególnie w takich okolicznościach nieprzerwane funkcjonowanie organizacji stało się priorytetem.
Zrozumienie wagi utrzymania ciągłości działania przejawia się w tworzeniu przez państwo i organizacje branżowe regulacji w tym zakresie. Umiejętność poruszania się  w tych regulacjach, ich praktyczna znajomość oraz umiejętność przygotowania podmiotu do utrzymania ciągłości działania jest oczekiwana od osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji. Proponowane przez nas szkolenie odpowiada na tak zdefiniowane potrzeby.