Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Udział w obchodach 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej i upamiętnienie poległych i pomordowanych policjantów II RP

W dniu 08 września 2017 przed Grobem Policjanta Polskiego, usytuowanego na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyły się obchody ku czci pomordowanych, poległych i zaginionych policjantów II RP. Każdego roku, we wrześniu spotkania te są organizowane przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

Reprezentantem uczestniczącym w uroczystości był Pan dr Rafał Batkowski,
który w imieniu Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej złożył wiązankę przed Grobem Policjanta Polskiego.

Ogólnopolskie obchody upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej i ofiarę poniesioną przez mundurowych, w tym policjantów II Rzeczpospolitej, poprzedzone zostały mszą święta odprawioną w intencji policjantów w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla, natomiast część główną uroczystości rozpoczął przemarsz uczestników do Komendy Wojewódzkiej Policji, przed znajdujący się tam Grób Policjanta Polskiego gdzie odbywała się dalsza część obchodów. Gospodarzami ceremonii byli: Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Teresa Bracka i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Ponadto, w uroczystości również brali udział: wicewojewoda, przedstawiciele władz państwowych, samorządu terytorialnego, służb mundurowych, policyjnych związków zawodowych, emerytowani generałowie policji, uczniowie policyjnych klas mundurowych, kombatanci, dzieci poległych i pomordowanych policjantów.

Po powitaniu i modlitwie odczytano listy Intencyjne, skierowane do organizatorów i uczestników, również w trakcie tej części uroczystości wręczone zostały: medale „Pro Patria”, pamiątkowe numizmaty, listy gratulacyjne dla osób zaangażowanych w kultywowanie pamięci zamordowanych policjantów II RP. Następnie odczytany został Apel Pamięci, zakończony salwą honorową. Kolejnym punktem było złożenie wieńców i zniczy przez przybyłych na uroczystość gości – delegacje garnizonów Policji, służb mundurowych, kombatantów i młodzież. Pani Teresa Bracka – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” złożyła podziękowania gościom i uczestnikom obchodów. Finalną część uroczystości zamknięto defiladą kompanii reprezentacyjnej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Katowicach.