Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

W cieniu wojny na Ukrainie SEBRP  i WITU o broni wyborowej  i działaniach specjalnych — podsumowanie edycji „Snajper 2022” 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (SEBRP) we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniczny Uzbrojenia (WITU) w Zielonce zorganizowana została międzynarodowa konferencja pt. Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego „Snajper” 2022. Na konferencję zaproszone zostały podmioty i organizacje krajowe i międzynarodowe.

WITU stało się miejscem, gdzie odbywają się konferencje „Snajper” i właśnie na jego terenie miały miejsce prezentacje, dyskusje i praktyczne demonstracje sprzętu dla sił zbrojnych i służb ochrony porządku publicznego. Konferencja rozpoczęła się 27 września i trwała do piątku 30 września. Była to 7 edycja tego wydarzenia. „Snajper 2022”  skupiał środowisko strzelców wyborowych z elitarnych jednostek, polskich i zagranicznych oraz operatorów służb specjalnych z Polski i innych krajów europejskich.

Tegoroczna edycja trwała cztery dni, z których dwa –  panelowe –  przeznaczone były na prezentacje najnowszych osiągnięć technologicznych wykorzystywanych w działaniach specjalnych. W tej edycji, mimo złożonej sytuacji na wschodniej granicy gościliśmy przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, służb ochrony porządku publicznego podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb specjalnych i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, polskich i zagranicznych firm dostarczających uzbrojenie i sprzęt dla wojska, a także naukowców i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa. Jednymi z pośród wielu prelegentów tegorocznej konferencji był przedstawiciel SEBR  oraz Polskiego Forum Biznesu Związku Pracodawców – Maciej Tauber, który przedstawił krótkie formy kształcenia (mikro poświadczenia) w kontekście rekonwersji funkcjonariuszy oraz żołnierzy.

Pozostałe dwa dni spędzone były na poligonie, gdzie uczestnicy „Snajpera” mogli przetestować nowe rozwiązania i podzielić się doświadczeniem. Miejsce naszego przedsięwzięcia stało się również przestrzenią do nawiązania realizacji biznesowych. 

Poniżej fotorelacja z tegorocznej konferencji „SNAJPER 2022”.