Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Wsparcie  Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych na Ukrainie

Niezwykle pracowite dni za naszą koalicją na rzecz pomocy Ukrainie.  Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP łącząc siły z firmami i organizacjami takimi jak  GRODNO, IPA, GMP Defence, Polskie Forum Biznesu – Związek Pracodawców oraz Etiop FX zorganizowało transport z pomocą humanitarną. W poniedziałek 21 marca  wysłaliśmy kolejną transzę pomocy humanitarnej zawierającą palety środków medycznych m.in. opatrunków, rękawiczek, środków czystości oraz śpiwory i żywność. Przesłane produkty i pomoc są niezbędne dla przetrwania w polowych i tymczasowych miejscach noclegowych i stanowią podstawy dla ratowania życia i zdrowia osób na terenach objętych działaniami wojennymi. Tym razem Wsparcie trafiło między innymi do Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych.