Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie

W dniach 23-24.05.2017 r., w Zielonce, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji oraz Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji zorganizowało konferencję pt. „Współpraca i wymiana informacji w zakresie osób zaginionych, nowe technologie”.

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie poszukiwań osób zaginionych oraz doskonalenie umiejętności Policji w podejmowaniu zorganizowanych działań poszukiwawczych, m.in. poprzez wdrażanie nowych technologii i zapoznawanie się z badaniami naukowymi w tym zakresie. Omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

 

  • roli poszczególnych służb Policji w procesie poszukiwawczym,
  • współpracy Policji ze Strażą Pożarną i innymi organizacjami ratowniczymi,
  • możliwości wykorzystania Internetu i nowych technologii w poszukiwaniu osób zaginionych,
  • sposobów wykorzystania psów policyjnych i ratowniczych w czynnościach poszukiwawczych za osobą zaginioną.

 

W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 100 osób reprezentujących Policję, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Uniwersytet Warszawski, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką osób zaginionych.