Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa 2020

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Transgraniczne wyzwania bezpieczeństwa 2020″.
16 grudnia 2020 grono ekspertów podzieli się z Państwem najnowszymi doniesieniami na tematy, takie jak: 

  • Państwo w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa – szanse i zagrożenia;
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i jego dylematy;
  • Nowe technologie i ich innowacyjne zastosowania a bezpieczeństwo państwa;
  • Przegląd kierunków i światowych tendencji rozwoju nowych systemów uzbrojenia i środków bojowych;
  • Przegląd nowoczesnych sposobów eksploatacji i sterowania jakością zasobów uzbrojenia i środków bojowych

Głównym celem konferencji jest szeroka prezentacja dorobku naukowego oraz opinii ekspertów krajowego zaplecza naukowo-badawczego w zakresie transgranicznych wyzwań bezpieczeństwa, dyskusja na temat kierunków rozwoju trendów dotyczących: strategicznych szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, innowacyjnych systemów uzbrojenia i technologii bezpieczeństwa, a także integracja środowisk naukowych, eksperckich, formacji mundurowych, cywilnych i przemysłowych.
Zapraszamy do skorzystania z tej przestrzeni i stania się jej częścią teraz jak i w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i rejestracji na dedykowanej stronie internetowej: https://zagrozenia-transgraniczne.pl