Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji

W imieniu Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP i Collegium Balticum zapraszamy na menedżerskie studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji”. Studia prowadzone są w formule partnerskiej. Kończą się nie tylko wydaniem dyplomu, ale również aż 7 mikropoświadczeń nadawanych przez SEB RP. To jedyne takie studia w Polsce! Dołączcie do grona menedżerów bezpieczeństwa!