Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Zmiany w Zarządzenie Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

W 27 grudnia 2021  roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. W wyniku głosowania powołano nowego Wiceprezesa Stowarzyszenia, którym został Pan dr Michał Stępiński. 

Bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy sukcesów a także zadowolenia i satysfakcji z podjętych wyzwań.  

dr Michał Stępiński

W latach 1990-2016 funkcjonariusz Policji, pełnił służbę w jednostkach antyterrorystycznych Policji m.in. jako dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi oraz dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, zakończył służbę w stopniu inspektora Policji. W latach 2012-2016 odpowiedzialny za zabezpieczenie kontrterrorystyczne kraju. Dowódca zabezpieczenia kontrterrorystycznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Wielokrotnie dowodził działaniami bojowymi jednostek antyterrorystycznych polskiej Policji. W latach 2012-2015 przedstawiciel polskiej Policji w platformie współpracy ATLAS skupiającej dowódców centralnych jednostek kontrterrorystycznych państw UE. W latach 2012 – 2015 przedstawiciel Komendanta Głównego Policji w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych, kierowanego przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych. Uczestnik prac zespołów powołanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do usprawnienia systemu kontrterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący oraz uczestnik prac zespołów tworzących obecnie funkcjonujący system jednostek kontrterrorystycznych Policji. W latach 2016-2020 adiunkt Zakładu Bezpieczeństwa Państwa, Instytutu Służby Prewencyjnej, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz adiunkt Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, Społecznej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji z zakresu organizacji i uwarunkowań formalnych, bojowych działań kontrterrorystycznych, oraz procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych. Od 2016 roku Członek Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP.