• images1
  • images2
  • images3
  • images4
  • images5
  • images5
  • images5
  • images5

kropka Nasze Credo

Twoje bezpieczeństwo naszym zadaniem

kropka Nasza Misja

Łącząc doświadczenia funkcjonariuszy służb porządku publicznego, innych formacji i organizacji oraz żołnierzy chcemy wzmacniać bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, kompetencje i zdolności administracji publicznej, służb państwowych i sił zbrojnych, oferując wiedzę i umiejętności na najwyższym, eksperckim poziomie. Koncentrujemy się na wsparciu państwa i innych zainteresowanych podmiotów wszelkimi, właściwymi dla stowarzyszenia, działaniami mogącymi mieć wpływ na środowisko bezpieczeństwa z zachowaniem najwyższych standardów, troszcząc się o wykorzystanie potencjału byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, zawsze mając na względzie dobro Polski.

kropka Nasza Wizja

Bezpieczna Polska, silna kompetencjami i zdolnościami państwowych i samorządowych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, wspieranych przez wysokospecjalistyczne, wielozakresowe działania Stowarzyszenia. Nasza organizacja jako istotny element, pozostający w nurcie organizacji pozarządowych, budowania kompetencji i zdolności instytucjonalnych społecznych służących bezpieczeństwu.