Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Wieczna pamięć o Polakach poległych i pomordowanych w czasie Drugiej Wojny Światowej.  Najwyższy Hołd Ojczyźnie – Polsce, która nigdy się nie poddała mimo, że poniosła największe straty spośród wszystkich państw dotkniętych wojną

W dniu 27 czerwca 2019 r na terenie Ośrodka wypoczynkowego „SADYBA”   w m. (woj. wielkopolskie) odbyły się uroczyste obchody święta Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej organizowanej na szczeblu Delegatury WOP w Poznaniu. Nasze Stowarzyszenie podczas uroczystości reprezentował Wiceprezes Zarządu Jerzy Niemyjski. Zadania, pracę oraz nadchodzące wyzwania przed którymi staje WOP przybliża nam Pan mł.bryg. Maciej Schneider: „Z uwagi […]

W dniach 4-7 czerwca br. w siedzibie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w podwarszawskiej Zielonce odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja „Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego SNAJPER 2019”. Tą cykliczną imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej (SEBRP) we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU).  Jej głównym celem była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i rozwiązań […]

Dzień Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęto od zapalenia zniczy przed obeliskiem poświęconym poległym Policjantom. Wspólna pamięć Stowarzyszenia Warszawska Rodzina Policyjna 1939 i Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP! Życzymy wszystkim członkom radości świętowania!!! dr Rafał Batkowski Prezes   [Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”11.11″]    

Dobre, wartościowe i odważne w swej naukowej warstwie, spotkanie na temat współdziałania Sił Zbrojnych RP z innymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.   Przedstawiłem temat dotyczący procesu wsparcia służb porządku publicznego przez wojsko -koncentrowałem się na specjalistycznych podmiotach komponentu militarnego, między innymi: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych, Centralny Ośrodek Analizy […]

W dniach 8-9 października 2018 roku w Krakowie odbyła się coroczna konferencja CYBERSEC skupiająca uwagę partnerów, prelegentów na ważne aspekty cyberbezpieczeństwa. CYBERSEC to spotkanie, proces i decyzje. Podczas unikalnego na skalę europejską cyklicznego wydarzenia o charakterzepublic policy conference zajmujemy się wspólnie strategicznymi aspektami cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa. 4 ścieżki pozwoliły każdemu wybrać, dopasować a także aktywnie […]

W dniach 20 – 21 maja 2018 roku, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się, I Konferencja Naukowo – Praktyczna „Piro-Tactics 2018”. Organizatorami konferencji byli Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP, Społeczna Akademia Nauk, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komen­dy Głównej Policji oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystycz­ny Policji KWP w Łodzi. Wsparcia w organizacji przedsięwzięcia, udzieliła Komenda Wojewódzka Policji w […]

W dniach 15 – 18 maja 2018 roku, w ośrodku szkoleniowym Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce k/Warszawy odbyła się, Międzynarodowa Konferencja Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER. Organizatorami konferencji byli Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń to wydarzenie odbywające się cyklicznie co dwa lata w Hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie branży zabezpieczeń w Polsce i w Europie Środkowej. Głównym celem targów jest skupienie czołowych producentów produktów, gdzie prezentowana jest kompleksowa oferta i usługi z zakresu ochrony mienia, informacji, systemów alarmowych, monitoringu wizyjnego […]