Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

W dniach 2 – 4 czerwca 2014, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP wraz z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, zorganizowało I Międzynarodową Konferencję „Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER 2014”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji – Pan nadinspektor dr Marek DZIAŁOSZYŃSKI Celem konferencji była wymiana poglądów i opinii na temat roli działań specjalnych […]