Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Dzień Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęto od zapalenia zniczy przed obeliskiem poświęconym poległym Policjantom. Wspólna pamięć Stowarzyszenia Warszawska Rodzina Policyjna 1939 i Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP! Życzymy wszystkim członkom radości świętowania!!! dr Rafał Batkowski Prezes   [Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”11.11″]    

Dobre, wartościowe i odważne w swej naukowej warstwie, spotkanie na temat współdziałania Sił Zbrojnych RP z innymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.   Przedstawiłem temat dotyczący procesu wsparcia służb porządku publicznego przez wojsko -koncentrowałem się na specjalistycznych podmiotach komponentu militarnego, między innymi: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych, Centralny Ośrodek Analizy […]

W dniach 8-9 października 2018 roku w Krakowie odbyła się coroczna konferencja CYBERSEC skupiająca uwagę partnerów, prelegentów na ważne aspekty cyberbezpieczeństwa. CYBERSEC to spotkanie, proces i decyzje. Podczas unikalnego na skalę europejską cyklicznego wydarzenia o charakterzepublic policy conference zajmujemy się wspólnie strategicznymi aspektami cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa. 4 ścieżki pozwoliły każdemu wybrać, dopasować a także aktywnie […]

W dniach 20 – 21 maja 2018 roku, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się, I Konferencja Naukowo – Praktyczna „Piro-Tactics 2018”. Organizatorami konferencji byli Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP, Społeczna Akademia Nauk, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komen­dy Głównej Policji oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystycz­ny Policji KWP w Łodzi. Wsparcia w organizacji przedsięwzięcia, udzieliła Komenda Wojewódzka Policji w […]

W dniach 15 – 18 maja 2018 roku, w ośrodku szkoleniowym Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce k/Warszawy odbyła się, Międzynarodowa Konferencja Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER. Organizatorami konferencji byli Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń to wydarzenie odbywające się cyklicznie co dwa lata w Hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie branży zabezpieczeń w Polsce i w Europie Środkowej. Głównym celem targów jest skupienie czołowych producentów produktów, gdzie prezentowana jest kompleksowa oferta i usługi z zakresu ochrony mienia, informacji, systemów alarmowych, monitoringu wizyjnego […]

W dniu 13 grudnia 2017 roku, przedstawiciele Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP, wzięli udział w szkoleniu mającym na celu przekazanie wiedzy koniecznej do rozpoznawania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Prelekcja odbyła się dzięki osobistemu zaangażowaniu wychowawczyni Pani Elżbiety Markiewicz, która zaprosiła naszych ekspertów, Pana Michała Pycio oraz Pana Jerzego Niemyjskiego, aby zapoznali uczniów z […]

W dniu 28 listopada bieżącego roku nastąpiło podpisanie umowy  o współpracy między Stowarzyszeniem Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Stowarzyszenie reprezentowali Wiceprezes Zarządu Michał Pycio oraz Dyrektor Regionalny Stowarzyszenia Rafał Biernacki. Przedstawicielami Wydziału BNiL byli dr hab. Adam Radomyski (Dziekan), ppłk dr inż. Krzysztof […]

W dniach 27-28 listopada 2017 odbyła się w hotelu Sofitel Warszawa Victoria dwudniowa konferencja dla specjalistów branży hotelowej, Hotel Trends Poland & CEE. Skupiła ona w jednym miejscu profesjonalistów i decydentów polskiego hotelarstwa – właścicieli, członków zarządów, kadrę zarządzającą największych hoteli, przedstawicieli deweloperów i inwestorów, a także dostawców najlepszych produktów i usług dla branży hotelarskiej. […]

W dniu 23 listopada br. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich miała miejsce kolejna, już VII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka zorganizowana przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, partnerem powyższego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Program konferencji obejmował problematykę zaginięć osób dorosłych i dzieci, która dotyczyła aspektów: legislacyjnych, społecznych, technologicznych, psychologicznych. Wykłady dotyczyły między […]