Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Współczesny terroryzm stanowi zagrożenie o charakterze globalnym, a Polska, jako uczestnik międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej, w coraz większym stopniu narażona jest na potencjalny atak.. W coraz częściej spotykanych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia osób uprowadzonych przez terrorystów, niezbędne może okazać się wykorzystanie strzelca wyborowego i oddanie przez niego tzw. strzału ratunkowego, strzału w kierunku napastnika w taki sposób, […]

Komitet Organizacyjny Drogi Neokatechumenalnej zwrócił się do podmiotu pozapaństwowego, jakim jest Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (w 2015r.) z wnioskiem o pomoc w organizacji pobytu pielgrzymów Wspólnoty w ramach Światowych Dni Młodzierzy Kraków 2016. Zakres działań obejmował główne zagadnienia bezpieczeństwa oraz współpracę z podmiotami państwowymi.

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP wraz z Wojskowym Instytutem Technicznym zorganizowało Międzynarodową Konferencję „Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER 2016”. Konferencja skierowana była do czynnych żołnierzy, operatorów i funkcjonariuszy jednostek zajmujących się zagadnieniami związanymi ze strzelaniem precyzyjnym. Uczestnikami trzeciej edycji byli czynni żołnierze i funkcjonariusze z Polski jak i goście […]

W dniach 28 – 30 czerwca 2015 Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie współorganizowało Seminarium naukowo – praktyczne nt. reagowania podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej, materiałów niebezpiecznych i narzędzi w miejscach publicznych. Seminarium podzielono na dwa etapy. W pierwszym […]

25 grudnia 2014 r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”. Jednym z głównych jego celów jest uświadomienie i wzmocnienie wiedzy o zagrożeniach terrorystycznych. Z tego też powodu został zrealizowany projekt „Bezpieczne Miasto”. Jest to film instruktażowy dla społeczeństwa jak zapobiegać i reagować w przypadku ataku terrorystycznego w […]

W dniach 2 – 4 czerwca 2014, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP wraz z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, zorganizowało I Międzynarodową Konferencję „Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER 2014”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji – Pan nadinspektor dr Marek DZIAŁOSZYŃSKI Celem konferencji była wymiana poglądów i opinii na temat roli działań specjalnych […]