Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

W dniach 28 – 30 czerwca 2015 Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie współorganizowało Seminarium naukowo – praktyczne nt. reagowania podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej, materiałów niebezpiecznych i narzędzi w miejscach publicznych. Seminarium podzielono na dwa etapy. W pierwszym […]

25 grudnia 2014 r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”. Jednym z głównych jego celów jest uświadomienie i wzmocnienie wiedzy o zagrożeniach terrorystycznych. Z tego też powodu został zrealizowany projekt „Bezpieczne Miasto”. Jest to film instruktażowy dla społeczeństwa jak zapobiegać i reagować w przypadku ataku terrorystycznego w […]

W dniach 2 – 4 czerwca 2014, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP wraz z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, zorganizowało I Międzynarodową Konferencję „Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego – SNAJPER 2014”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji – Pan nadinspektor dr Marek DZIAŁOSZYŃSKI Celem konferencji była wymiana poglądów i opinii na temat roli działań specjalnych […]